Audun André Sandvik  har studert i Norge og i USA. Han er solocellist i Kringkastingsorkestret og i Det Norske Kammerorkester, og cellolærer ved Norges Musikkhøgskole i tillegg til hans posisjon som Professor i cello ved Musikkonservatoriet, UiT, Norges Arktiske Universitet. Auduns lekne og inderlige spill gjør ham til en ettertraktet solist og kammermusiker på internasjonale scener. Audun er kunstnerisk leder for den klassiske kammerfestivalen Gloppen Musikkfest. Han spiller på en cello fra 1695, bygget i Roma av Giorgio Taninger.  

(Tekst: Nora Taksdal)

Audun André Sandvik  has studied in Norway and the US. He is a solo cellist in the Norwegian Radio Orchestra and in the Norwegian Chamber Orchestra, and also teaches the cello at the Norwegian Academy of Music,  as well as his position as Professor of cello at The Music Conservatory, UiT, The Arctic University of Norway. Audun’s light and sincere touch makes him a sought-after soloist and chamber musician on international stages. Audun is the artistic leader for the classical chamber music festival, Gloppen Music Festival. He plays a cello built in 1695 in Rome by Giorgio Taninger.  

(Text: Nora Taksdal)

Using Format